HOLANDIA: kary za odpoczynki 45-godzinne w kabinie

Holandia to kolejny kraj, który od stycznia 2018 r. zakazuje odbywania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.

 

Wysokość kary to 1500 Euro za 45-godzinne odpoczynki w kabinie.

 

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: „kabina ciężarówki nie tworzy odpowiednich warunków dla odpoczynków dłuższych niż dobowe oraz skrócone tygodniowe. Kierowcy musz? mieć możliwość odbywania pełnych odpoczynków tygodniowych w miejscach do tego przystosowanych”. Takie stanowisko bez w?tpienia pozwala wysnuwać wniosek, że inne kraje pójd? za przykładem wspomnianej Holandii, Francji, Belgii, czy Niemiec.