Holandia – wymagany dokument

Holendrzy wprowadzili obowi?zek 10-dniowej kwarantanny dla osób podróżuj?cych z Wielkiej Brytanii. Kierowcy s? zwolnieni z tego ograniczenia, jednak s? zobowi?zani do uzupełnienia dokumentu.