Kolejne ograniczenia na terenie Włoch

Specjalne oświadczenie

Zwolnieni s? z obowi?zku kwarantanny i wykonania testu na obecność koronawirusa wszyscy, którzy wjeżdżaj? na teren Włoch w celach zawodowych na krócej niż 120 godzin. Jednak zobowi?zani s? do wypełnienia autodeklaracji.

Wyj?tek ten nie dotyczy osób, które w przeci?gu 14 dni przebywali lub przejeżdżali przez kraje z kategorii F (Armenia, Bahrajn, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Kuwejt, Macedonia Północna, Mołdawia, Oman, Panama, Peru, Dominikana).

Wył?czeni z konieczności odbycia kwarantanny i wykonania testu s? również osoby podróżuj?ce z powodów zawodowych pochodz?ce z grup Państw:

A (San Marino i Watykan),

B (Państwa Unii Europejskiej, państwa strefy Schengen, Wielka Brytania, Andora i Monako, Wyspy Owcze, Grenlandia, Azory, Madera, Wyspy Svalbard i Jan Mayen),

C* (Hiszpania (wł?czaj?c Ceutę i Melillę), Francja (wł?czaj?c Gujanę Fr., Martynikę, Gwadelupę, Majottę i Reunion, a bez pozostałych terytoriów zamorskich), Belgia, Niderlandy (z wył?czeniem terytoriów pozaeuropejskich), Wielka Brytania oraz Czechy)

D (Rumunia, Australia, Kanada, Gruzja, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Korea Południowa, Tajlandia, Tunezja i Urugwaj)

*Jeśli osoba przebywała lub przejeżdżała w ci?gu ostatnich 14 dni przez terytorium Państw z grupy C, zobowi?zana jest do poddania się testowi molekularnemu lub antygenowemu.

Godzina policyjna

Jak na razie w 3 regionach została wprowadzona godzina policyjna. W godzinach tych dozwolone jest przemieszczani się jedynie z uzasadnionych powodów. W takim wypadku należy mieć przy sobie wypełnione oświadczenie.

Godziny policyjne wprowadzono w:

– Kampanii od 20.10.2020 23:00 – 5:00

– Lombardii od 22.10 do 13.11.2020 23:00 – 5:00

– Lacjum od 23.10 do 22.11.2020 24:00 – 5:00