Kontrola – odbiór odpoczynku w kabinie pojazdu – wyjaśnienia KE.

Tachoinfo informuje!
W związku z praktykami prowadzonymi przez niektóre Państwa na terenie Unii Europejskiej Komisja Europejska wystosowała wyjaśnienie dotyczące zasad związanych z Pakietem Mobilności, zawierające informacje dotyczące m.in. kwestii kontroli odpoczynku odbieranego w kabinie pojazdu.
Z przekazanych informacji wynika, że:
  • dopuszcza się kontrole odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie przez służby państw członkowskich z ostatnich 28 dni przed kontrolą (niezależnie od tego, czy odbiór odbywał się w innym państwie);
  • nie dopuszcza się konieczności okazywania zaświadczeń/dokumentów poświadczających odbycie odpoczynku poza kabiną (np. faktura za nocleg w hotelu). Nie można również nakładać na kierowcę/przewoźnika kar pieniężnych z tego tytułu;
  • w przypadku braku potwierdzenia przez kierowcę odbioru odpoczynku poza kabiną, służby kontrolujące mogą zawiadomić służby z kraju przewoźnika o tym, że prawdopodobnie zostały naruszone przepisy;
  • mandat może zostać nałożony w przypadku przyznania przez kierowcę, że odpoczynek tygodniowy odbywał się w kabinie pojazdu.
 
Masz wątpliwości w kwestiach związanych z Pakietem Mobilności?
Zadzwoń
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
lub napisz:
biuro@localhost:8888