Kontrole na granicy ze Słowacją.

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, kontrole na granicy ze Słowacją zostały przedłużone o kolejne 20 dni tj. do 22.11.2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem granicę można przekraczać przez osiem przejść drogowych, trzy kolejowe i 11 pieszych.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000236201.pdf

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Kontrole na granicy ze Słowacją ROZPORZĄZENIE MSWIA tachoinfo www.tachoinfo.pl”

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

Wszystkie reakcje:

99