Litwa – nowy obowiązek

Każda osoba przekraczaj?ca granicę z Litw? musi wypełnić formularz on-line na stronie: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Po wypełnieniu tego formularza otrzymuje się kod QR, który należy okazać w przypadku kontroli. W przeciwnym razie grozi kara w wysokości 500 – 1500 euro.

W formularzu trzeba podać m.in. miejsce zamieszkania i adres odbywania kwarantanny, jednak musi to być miejsce na Litwie. Obecnie czekamy na informację, co zawodowi kierowcy powinni wpisać w tych miejscach. Do tego czasu sugerujemy, aby uzupełnić tam miejsce załadunku/rozładunku.