Litwa – testy przy wjeździe

Osoby, które przyjeżdżaj? na Litwę, musz? przy wjeździe okazać negatywny wynik testu.

Obowi?zek ten nie dotyczy tranzytu i kierowców zawodowych, których pobyt na Litwie nie przekroczy 72 godzin. Pracownicy takich firm musz? się jednak izolować od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia.

Jeśli czas pobytu kierowcy na Litwie niespodziewanie się wydłuży, należy w ci?gu 24 godzin zadzwonić pod nr. 1808, b?dź zgłosić się do miejsca, gdzie można wykonać test.

Przypominamy również że każda osoba przekraczaj?ca granicę z Litw? musi wypełnić formularz on-line na stronie: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form