Łotwa – ograniczenia

Władze Łotwy wprowadziły obowi?zek przesyłania formularza przed przekroczeniem granicy łotewskiej. Wymóg ten dotyczy wszystkich osób, które przekraczaj? granicę.

Formularz ten należy wypełnić nie szybciej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Po jego wypełnieniu otrzymamy kod QR, który należy przedstawić funkcjonariuszom na granicy.

Poniżej link do strony z formularzem online w języku angielskim:

https://covidpass.lv/en/