LUKSEMBURG WPROWADZA PŁACĘ MINIMALNĄ

Płaca minimalna została wprowadzona także w Luksemburgu

Płaca minimalna obejmuje transport międzynarodowy oraz kabotaż.

OBOWIĄZKI:

– zgłoszenie delegowanego pracownika na specjalnej platformie dostępnej pod adresem : https://guichet.itm.lu/edetach/

            -> w zgłoszeniu podać należy m.in. dane firmy, pracownika, przewidywany czas delegowania oraz dane reprezentanta                            przewoźnika

– dokumenty przedkładane Inspekcji Pracy powinny być tłumaczona na język niemiecki b?dź francuski

– reprezentant przewoźnika powinien przechowywać następuj?ce dokumenty:

            -> zaświadczenie o delegowaniu kierowcy

            -> dokument A1

            -> zaświadczenie o wpisie do rejestru podatnika VAT-UE

            -> dokumenty urzędowe potwierdzaj?ce kwalifikacje zawodowe pracowników ( tłumaczone na język francuski b?dź niemiecki)

 

WYNAGRODZENIE:

– pracownik wykwalifikowany – 13,86 €/h (2398,30 €/m-c)

– pracownik niewykwalifikowany – 11,55 €/h (1998,59 €/m-c)

 

O dalszych obowi?zkach i wymogach będziemy informować na bież?co.