Najważniejsze informacje – zgłoszenia IMI

Norwegia w związku z dostosowaniem swojego prawa do Pakietu Mobilności została umieszczona na liście państw, w których koniecznym jest zgłaszanie kierowców wykonujących przewozy podlegające oddelegowaniu.

Oznacza to, że norweskie organy kontrolujące mogą korzystać z Systemu IMI i w związku z tym wymagać od kierowców okazania dokumentów poświadczających oddelegowanie.

Zalecamy więc jak najszybciej zgłosić w systemie IMI kierowców, którzy wykonują przewozy cross-trade lub kabotaże na terenie Norwegii.

Wielka Brytania pomimo wystąpienia z Unii Europejskiej również wdrożyła kilka elementów z Pakietu Mobilności. Jednym z obowiązków jest zgłaszanie operacji cross-trade oraz operacji kabotażowych wykonywanych na terenie Wielkiej Brytanii w systemie IMI. Dlatego wykonując zgłoszenia należy uwzględnić obowiązek wygenerowania deklaracji dla podróży do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Przypominamy również, że każda zmiana danych firmy czy kierowcy ( numer prawa jazdy, dowodu tożsamości czy adresu zamieszkania), numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi poruszają się pracownicy, powinna być niezwłocznie zaktualizowana w systemie. Niezgodność w/w danych może skutkować nałożeniem wysokich mandatów.

Aktualna lista krajów, na które dokonujemy zgłoszeń to:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

Zapraszamy do współpracy.

Zadzwoń lub napisz!
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
biuro@tachoinfo.pl