Niemcy – bieżące ograniczenia w związku z COVID-19

Rz?d Niemiec wprowadził pewne ograniczenia, które również dotycz? kierowców, poniżej je prezentujemy.

Kierowcy, którzy przebywali w „obszarze ryzyka” w ci?gu ostatnich 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec (również Polska)

Brak dodatkowych wymagań, przy transporcie docelowym i tranzycie.

Kierowcy, którzy przebywali w „obszarze o wysokiej zachorowalności” w ci?gu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec
od 22.01.2021 na listę maj? być wpisane Czechy!

Transport docelowy należy rejestrować na stronie: https://www.einreiseanmeldung.de/

Jeśli pobyt na terytorium Niemiec lub kraju z tej listy w ci?gu ostatnich 10 dni (licz?c od daty wjazdu do Niemiec) nie przekracza 72 godzin – brak wymaganego negatywnego testu na COVID-19.
Gdy pobyt ten był dłuższy niż 72 godziny – negatywny test jest wymagany. Nie ma możliwości wykonania takiego testu na granicy, powinien być zrobiony nie później niż 48 godzin przed wjazdem.

W przypadku tranzytu brak konieczności zgłaszania i posiadania negatywnego testu.

Kierowcy, którzy w ci?gu 10 dni przed wjazdem do Niemiec znajdowali się w rejonie, w którym pojawił się nowy wariant COVID-19
(obecnie Brazylia, Wielka Brytania, Irlandia, Republika Południowej Afryki)

Wymagana rejestracja zarówno w przypadku transportu docelowego, jak i tranzytu – https://www.einreiseanmeldung.de/

Wymagany negatywny test na COVID-19

 

Tutaj dostępna jest papierowa deklaracja zastępcza, która może być stosowana w przypadku problemów z elektroniczn? rejestracj?.

Zalecamy, aby regularnie sprawdzać listę krajów przyporz?dkowanych do odpowiedniej grupy na stronie:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html