Niemcy kontynuują kontrolę na granicy.

Niemcy kontynuują kontrolę na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią. Początkowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiadało, że kontrole będą trwać do 15 marca bieżącego roku. Podczas ostatniego posiedzenia Niemieckiego Ministerstwa, podjęto decyzję o przedłużeniu kontroli przynajmniej do 15 czerwca 2024 roku.

Walka z przemytem ludzi

Celem kontroli jest przede wszystkim „powstrzymanie coraz bardziej pozbawionych skrupułów i brutalnych ”przemytników ludzi, podkreślił przedstawiciel MSW w Berlinie. Co do zasady, na granicach państw wewnątrz strefy Schengen nie prowadzi się stałych kontroli granicznych. Od tej reguły możliwe są jednak wyjątki. Zgodnie z kodeksem strefy kontrole można tymczasowo przywrócić.

„Jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, kraje te mogą wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych na okres nieprzekraczający 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony na warunkach przewidzianych w kodeksie lub na długość szacowanego czasu trwania poważnego zagrożenia. Działanie takie powinno być traktowane, jako ostateczność. Jeżeli takie kontrole mają być wprowadzone, konieczne jest jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie innych krajów UE należących do strefy Schengen oraz Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia konsultacji. W tym samym czasie należy poinformować także Parlament Europejski i Radę”


Kilka państw, w tym Polska, czasowo przywróciły kontrole granic np. w czasie pandemii koronawirusa. Od 2015 roku Niemcy stale prowadzą wyrywkowe kontrole na swojej granicy z Austrią. Utrzymania kontroli na wschodniej granicy Niemiec przez dłuższy czas domagają się władze przygranicznych krajów związkowych. Wskazywały one, że w ostatnich tygodniach znacznie poprawiła się sytuacja w ośrodkach dla uchodźców i starających się o azyl.

Kontrole na granicy – efekty

Warto przypomnieć, że kontrola rozpoczęła się w połowie października 2023 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że od tego czasu odnotowano blisko 13 tysięcy przypadków nielegalnego przekraczania granicy. Zarejestrowano również ponad 600 przemytników i 23 tysiące nierejestrowanych przekroczeń granic. To oznacza, że to rozwiązanie przynosi i nadal będzie przynosić skutek – ocenił rzecznik. Osoby, które zostają zatrzymane na granicy i wyraźnie zaznaczą, że chcą ubiegać się o azyl w Niemczech. W tych przypadkach zazwyczaj otrzymują zezwolenie na wjazd do kraju.

Państwa sąsiadujące z Niemcami również wprowadziły kontrole na granicach ze swoim sąsiadami, np. Austria na granicy z Węgrami, a Czechy na granicy ze Słowacją – przekazała dpa.

Źródło: https://trans.info/pl/kolejne-przedluzenia-kontroli-granicznych-ofni-373816

Masz pytania lub wątpliwości?
Zadzwoń lub napisz!

tel. (58) 58 58 584

tel. 533 091 190

biuro@tachoinfo.pl