NIEMCY: Od 1 stycznia 2019 r. większa stawka godzinowa.

Niemcy potweirdzili dwuetapowy wzrost płacy minimalnej:

  • od 01.2019 r.: 9,19 Euro,
  • od 01.2020 r.: 9,35 Euro.

Nowe stawki zostan? oficjalnie wdrożone podczas wejścia w życie stosownego rozporz?dzenia rz?du federalnego.