Niemcy – ograniczenia

Od soboty 24.10.2020 cała Polska będzie uznana przez władze niemieckie za obszar podwyższonego ryzyka. W zwi?zku z tym osoby podróżuj?ce s? zobowi?zane do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Z kwarantanny tej s? zwolnione osoby, które przejeżdżaj? przez Niemcy, a więc wykonuj? tranzyt. Zwolnione s? również osoby, które przedstawi? negatywny test na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem. Z wyj?tkiem 2 krajów zwi?zkowych (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn), w których należy przedstawić 2 negatywne wyniki testów wykonanych w odstępie co najmniej 5 dni. Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać na kwarantannie do czasu uzyskania drugiego negatywnego testu.

W większości krajów zwi?zkowych zwolnieni s? również pracownicy transportu.

Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Nadrenia-Palatynat, Saksonia-Anhalt, Turyngia – Zwolnieni zawodowi kierowcy transportu międzynarodowego oraz pracownicy firm transportowych.

Berlin – Zwolnieni zawodowi kierowcy transportu międzynarodowego oraz pracownicy firm transportowych, którzy przyjeżdżaj? do Berlina na mniej niż 48 godzin.

Brema – Zwolnieni zawodowi kierowcy transportu międzynarodowego lub kabotażowe, jeżeli nie pozostaj? w Bremie. Gdy kierowcy będ? musieli nocować w mieście Brema, pracodawca musi wyst?pić o zwolnienie z obowi?zku odbycia kwarantanny dla kierowcy.

Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Saksonia – Zwolnieni s? kierowcy zajmuj?cy się przewozem towarów i osób lub które przyjeżdżaj? na mniej niż 24 godziny.

Hamburg – brak informacji o zwolnieniu kierowców z obostrzeń.

Hesja – zwolnione s? osoby zajmuj?ce się przewozem towarów i osób.

Saara – Zwolnieni zawodowi kierowcy transportu międzynarodowego lub kabotażowe

Szlezwik-Holsztyn –  zwolnione s? osoby zajmuj?ce się przewozem towarów i osób lub które przyjeżdżaj? na mniej niż 48 godzin.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech