NIEMCY – opublikowano ustawę regulującą odbywanie odpoczynku 45h w kabinie pojazdu

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od strony niemieckiej 24 maja 2017 została opublikowana ustawa reguluj?ca odbywanie odpoczynku regularnego w pojeździe. r.  Ustawa wchodzi w życie dzień po publikacji, tym samym od dziś, tj. 25 maja 2017 roku odbiór regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe będzie w Niemczech karany.

Nie mamy jeszcze informacji co do sposobu kontrolowania przez niemieckie służby kontrolne. Czekamy na ukazanie się przepisów wykonawczych.

1) Regularny odpoczynek tygodniowy odbywany musi być poza pojazdem

2) Kierowca podczas odpoczynku musi mieć zapewniony nocleg z pełnym zapleczem sanitarnym

3) Na przedsiębiorcy ci?ży udowodnienie odbywania przez kierowcę w odpowiednim miejscu