Niemcy – wydłużenie rozluźnień zakazów ruchu

W sześciu niemieckich landach w najbliższych dniach wygasłoby złagodzenie ograniczeń ruchu ciężarówek. Władze regionów zdecydowały już jednak o przedłużeniu rozluźnień.

Rozluźnienia zakazów ruchu wprowadzone w Brandenburgii, Bremie, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Saksonii-Anhalt  miały się skończyć między 30 maja a 1 czerwca. Rz?dy landów zdecydowały już jednak o przedłużeniu tego nadzwyczajnego środka, choć nie wszystkie zdecydowały jeszcze o zawieszeniu letnich ograniczeń ruchu, które zaleciło niedawno niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Rozluźnienia świ?tecznych i niedzielnych zakazów ruchu ciężarówek w poszczególnych landach będ? obowi?zywały:

  • w Brandenburgii do 30 września br. (brak na razie odpowiedniej regulacji o zniesieniu zakazu letniego),
  • w Bremie do 30 sierpnia br. (bez uwzględnienia letnich zakazów ruchu, ponieważ trasy objęte letnimi ograniczeniami nie obejmuj? autostrad w tym landzie),
  • w Dolnej Saksonii do 31 sierpnia br. (rozluźnienie dotyczy również letnich zakazów ruchu),
  • w Nadrenii Północnej-Westfalii do 30 sierpnia br. (rozluźnienie dotyczy również letnich zakazów ruchu),
  • Nadrenii-Palatynacie do 30 sierpnia br. (rozluźnienie nie obejmuje letnich zakazów ruchu ciężarówek)
  • w Saksonii-Anhalt do 31 sierpnia br. (rozluźnienie dotyczy również letnich zakazów ruchu).

Tabela zawieraj?c? okresy obowi?zywania złagodzeń w ograniczeniach ruchu ciężarówek w poszczególnych landach dostępna pod linkiem: https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Uebersicht_Ausnahmeregelungen_Covid19.pdf?__blob=publicationFile