Norwegia – ograniczenia COVID-19

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z polskiej ambasady w Oslo, kierowcy zawodowi s? zwolnieni z konieczności przedstawienia negatywnego testu na COVID-19 przy wjeździe na terytorium Norwegii, i obowi?zku poddania się takiemu testowi przekraczaj?c granicę.

W czasie wykonywania pracy s? również zwolnieni z kwarantanny, jednak w czasie wolnym musz? przestrzegać jej zasad.

Kierowca jest zobowi?zany do zarejestrowania się na norweskiej stronie, która została utworzona na potrzeby nowych ograniczeń (jest ona dostępna w wersji norweskiej i angielskiej):

https://reg.entrynorway.no/

Zakładaj?c konto, należy podać swój nr telefonu lub adres e-mail.

W dalszej części kierowca musi podać takie informacje jak:

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Nr Paszportu lub Dowodu os.
Nr. Telefonu
Data przyjazdu do Norwegii
Środek Transportu
W którym kraju zatrzymywał się przed przyjazdem do Norwegii, jeśli to możliwe również region
Lista krajów przez które przejeżdżał w drodze do Norwegii
Lista osób w wieku 16 lat lub starszych podróżuj?cych z kierowc?
Lista osób poniżej 16 roku życia podróżuj?cych z kierowc?
Adres odbywania kwarantanny (jeśli będzie konieczna)
Dane pracodawcy (jeśli przyjeżdżasz do Norwegii do pracy)

Norweski kod pocztowy (proponujemy kod pocztowy miejsca rozładunku/załadunku)