Norwegia – Pakiet Mobilności 2022

Tachoinfo informuje!

Od 1 listopada w Norwegi będą obowiązywały przepisy wynikające z dostosowania tamtejszego prawa do przepisów Pakietu Mobilności. Zmiany dotyczą :

    • przepisów związanych z kabotażem mających zastosowanie dla pojazdów powyżej 2,5 t w transporcie międzynarodowym;

    • przepisów związanych z licencją na transport międzynarodowy realizowany samochodami dostawczymi powyżej 2,5 t. Przewoźnicy muszą spełniać wymagania dotyczące siedziby, reputacji, finansów oraz kompetencji zawodowych; 

    • wymogi związane z koniecznością zapewnienie przez pracodawcę co najmniej jednego normalnego odpoczynku tygodniowego w domu, podczas każdego czterotygodniowego okresu, zakaz tygodniowego odpoczynku w pojeździe oraz zakaz uzależnienia wynagrodzenia od tego, jak szybko kierowca dostarczy towar; 

    • obowiązek powrotu pojazdu do bazy co 8 tygodni;

    • obowiązek związany z okresem tzw. Colling-off. 

Ponadto rząd zatwierdził także zmiany, które wejdą w życie w 2026 roku, a dotyczyć będą wprowadzenia zasad czasu jazdy i odpoczynku w transporcie międzynarodowym samochodami o DMC od 2,5 do 3,5 t. oraz wymogu posiadania tachografów w samochodach o DMC od 2,5 do 3,5 t w transporcie międzynarodowym.