Norwegia – tymczasowe zmiany w zakresie czasu pracy kierowców.

Uwaga wyjątkowa sytuacja w Norwegi i tymczasowe zmiany w zakresie czasu pracy kierowców.

W związku z powodziami i trudną sytuacją na terenie kraju spowodowaną wichurami zamkniętych zostało ponad 100 odcinków dróg. Odpowiedzią na trudne warunki i konieczność korzystania z objazdów jest możliwość wydłużenia czasu pracy kierowców w okresie od 9 do 20.08.2023 roku. Regulacje umożliwiają:

  • skrócenie każdej pauzy dobowej z 11 do 9 godzin;
  • wydłużenie każdego tygodniowego okresu prowadzenia z 56 do 60 godzin;
  • wydłużenie każdego tygodniowego okresu prowadzenia z 90 do 100 godzin;
  • wydłużenie czasu prowadzenia bez odpoczynku z 4,5 do 5 godzin.

Jeśli potrzebujecie Państwo skorzystać z rozszerzonych przepisów w zakresie czasu pracy kierowców, zalecamy pobranie norweskiego rozporządzenia dostępnego pod poniższym linkiem: https://www.vegvesen.no/…/vedlegg-1—vedtatt…

Można się na nie powołać przy opisywaniu wydruku z tachografu.  

Szerokiej drogi i bezpiecznego weekendu dla wszystkich!