Nowe przepisy dotyczące Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) dla przedsiębiorców zagranicznych.

Od Lipca kolejne zmiany w SENT dla Przedsiębiorców z zagranicy.Z dniem 1 lipca 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) dla przedsiębiorców zagranicznych. Wobec tego, każdy zagraniczny przedsiębiorca wykonujący transport międzynarodowy będzie zobowiązany do rejestracji w systemie SENT. Celem wprowadzonych zmian jest usprawnienie i skuteczniejsza kontrola zezwoleń zagranicznych wymaganych przez przepisy w Polsce.

Co niosą ze nowe przepisy dotyczące SENT?


Jak podaję Kancelaria Premiera, dotychczasowe kontrole przeprowadzone ujawniły wiele przypadków wielokrotnego wykorzystywania jednego zezwolenia, między innymi poprzez niepoprawne wypełnienie jego blankietu. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że zmiana i nowe przepisy dotyczące SENT polegają na skróceniu okresu wprowadzenia zmian w systemie. W związku z tym okres ten ma wynosić pół roku, co miało nastąpić pierwotnie 1 stycznia 2025 roku. W efekcie jest to istotny element zapewniający prawidłowy nadzór i efektywność kontroli przewozów zagranicznych w Polsce.
Zgodnie z nowymi przepisami, do systemu elektronicznego nadzoru transportu muszą się zarejestrować wszystkie firmy prowadzące przewozy towarów wrażliwych. Zalicza się do nich na przykład: produkty rolne, paliwa, alkohole, oleje, susz tytoniowy itp. Pełną listę towarów objętych SENT można znaleźć na stronie

Wykaz towarów objętych systemem monitorowania, który może być pomocny w bieżącej działalności podmiotów.


Firmy transportowe mogą dokonać rejestracji w SENT poprzez stronę https://puesc.gov.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z Naszym wcześniejszym wpisem dotyczącym systemu SENT – System SENT zmiany od 12.01.2024 r.
.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
biuro@tachoinfo.pl