Nowe regulacje wynikające z umowy o handlu i współpracy (TCA).

Tachoinfo informuje!

Nowe regulacje wynikające z umowy o handlu i współpracy (TCA) podpisane między Wielką Brytanią a Unią Europejską wprowadzają zmiany w zakresie niektórych przewozów.

Według pisma opublikowanego przez brytyjski Departament Transportu dososowując ustawodawstwo krajowe do umowy TCA, Wielka Brytania usuwa ze swoich przepisów:

  • prawo przewoźników z siedzibą na terenie UE do wykonywania przewozów kabotażowych, jeśli pojazd wjeżdża do Wielkiej Brytanii „na pusto” tj. bez ładunku;
  • prawo przewoźników z siedzibą na terenie UE do wykonywania transportów kombinowanych;
  • prawo przewoźników z siedzibą na terenie UE do przewozu towarów w tzw. ruchu trójstronnym.

Firmy transportowe z UE będą mogły nadal wykonywać przewozy w ruchu trójstronnym bez tych praw, ale będą musiały posiadać zezwolenie ECMT.

https://vezejas.eu/wp-content/uploads/2022/12/JK-rastas-apie-vezimu-tvarkos-pasikeitimus-nuo-2023-m..pdf