Nowe rozporządzenie w sprawie kart do tachografu

Nowe rozporządzenie w sprawie kart do tachografu

23 maja br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 986 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych.

Rozporządzenie wskazuje na nowe sposoby potwierdzenia zawartych we wniosku danych, którymi mogą być np.: informacje uzyskaną za pośrednictwem Europejskiej Sieci Praw Jazdy; potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy przez organ, który wydał to prawo jazdy, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, które wydało to prawo jazdy; informacje uzyskaną za pośrednictwem portalu państwa, które wydało prawo jazdy, jeżeli administracja tego państwa poinformowała o możliwości potwierdzania za pośrednictwem tego portalu danych i informacji zawartych w prawie jazdy; kopie świadectwa kierowcy wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej; kopie karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej

,Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA, lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95.

Jak wskazano w § 7 i w § 8 Rozporządzenia wnioski o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej, zgodne z wzorami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych, mogą być składane do dnia 30 września 2023 r. Do takich wniosków stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. Karty do tachografów cyfrowych wydane, przedłużone lub wymienione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jakie zostały wydane, przedłużone lub wymienione.