Nowe stawki płacy minimalnej w 2023r. oraz nowy taryfikator punktów karnych obowiązujący od 17.09.2022r.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowe wysokości stawki minimalnej na rok 2023 r.:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł;
  • od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł;
  • od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r. 

https://www.monitorpolski.gov.pl/D2022000195201.pdf

Opublikowano także ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. 

W Rozporządzeniu znajdą Państwo informację na temat ilości punktów karnych przyznawanych za poszczególne wykroczenia wg nowego taryfikatora obowiązującego od 17.09. br. 

https://www.monitorpolski.gov.pl/D2022000195101.pdf