Nowelizacja kodeksu pracy 2023 r.

Tachoinfo informuje!

Od 7.04 br. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy kodeksu pracy. Najważniejsze zmiany dotyczą pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników.

  • praca zdalna; ustawodawca przewiduje możliwość wnioskowania o wykonywanie pracy zdalnej na zasadach ustalonych z pracodawcą. Pracodawca będzie miał możliwość wydania polecenia pracy zdanej przy zapewnieniu pracownikowi odpowiednich środków do jej wykonywania oraz zwrotu kosztów wynikających z jej wykonywania. Przewidziano także możliwość wykorzystania pracy zdalnej w wyjątkowych sytuacjach w wymiarze 24 dni w roku.
  • kontrola trzeźwości pracowników, możliwość ta obowiązuje już od 21.02 br. Pracodawca, który zawrze odpowiednie zapisy w regulaminie pracy bądź w obwieszczeniu, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób może przeprowadzić badanie trzeźwości pracowników. Należy wskazać grupę pracowników, która może zostać objęta kontrolą, sposób przeprowadzenia kontroli oraz to, jakie urządzenie będzie do tego celu wykorzystane.

Przygotowujemy umowy oraz regulaminy.
Zajmiemy się Twoimi kadrami.

Zadzwoń lub napisz!

https://localhost:8888/oferta/kadry-i-place.html