Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zmiany od 01.07.2024 r.

Przepisy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy, lista ważnych zmian, które weszły w życie 1 lipca 2024 roku.

Urząd do spraw cudzoziemców opublikował w zeszłym tygodniu nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy , którzy przebywają na terytorium Polski ze względu na działania wojenne na obszarze Ukrainy. Poniżej przedstawiamy listę ważnych zmian , które weszły w życie 1 lipca 2024 roku:

  • Przedłużenie legalizacji pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 roku.
  • Skrócenie terminu dla pracodawców na zgłaszanie powiadomienia o pracy dla obywateli Ukrainy z 14 do 7 dni.
  • Wymóg złożenia kolejnego powiadomienia w przypadku istotnych zmian warunków zatrudnienia.
  • Obowiązek zgłaszania przez pracodawcę ustania stosunku pracy.
  • Dodanie wymogu wskazywania minimalnego wynagrodzenia lub stawki godzinowej w powiadomieniu o pracy dla cudzoziemca.

Nowe przepisy dotyczą również powiadomienia w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, umożliwiając kontynuację pracy bez konieczności nowej umowy, pod warunkiem złożenia powiadomienia w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji. Dodatkowo wprowadzono obowiązek pouczenia cudzoziemca przez wojewodę o konieczności poinformowania pracodawcy o decyzji.

Te przepisy mają na celu zapewnienie przejrzystości i legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski, minimalizując ryzyko nielegalnego zatrudnienia oraz ułatwiając stosowanie się do obowiązujących przepisów przez zarówno pracodawców, jak i cudzoziemców.

Pełną listę nowelizacji ustawy można przeczytać w dwóch językach na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa2

Masz Pytania?
Zadzwoń lub napisz!
☎tel. (58) 58 58 584
📞tel. 533 091 190
📧biuro@tachoinfo.pl