Nowy formularz zgłoszeniowy AUSTRIA

Od 1.06.2017 w Austrii obowi?zuje nowy formularz zgłoszeniowy ZKO3-T dotycz?cy pracowników mobilnych ( kierowców)

Formularz dostępny jest tutaj:

ZKO3-T

Zmieniono:

  • Zgłoszenie pracowników następuje na 6 miesięcy, od dnia wskazanego w formularzu;
  • Konieczne jest podanie numerów rejestracyjnych pojazdów, które będ? prowadzone przez zgłoszonych kierowców ;
  • Jako osobę kontaktow? można zaznaczyć kierowcę pojazdu i wówczas nie trzeba podawać danych kontakotwych, jak dotychczas.
  • Zmiany pojazdów należy zgłaszać osobnym formularze, który ma być dostępny z końcem czerwca.