Nowy system opłat drogowych e-Toll

Z pocz?tkiem czerwca wprowadzono nowy system opłat drogowych e-TOLL. Właśnie w czerwcu opłaty zaczn? być pobierane w nowy sposób, na podstawie śledzenia satelitarnego. Można już oficjalnie rejestrować się w e-TOLL oraz przenosić swoje konto z viaTOLL do e-TOLL. 
Dla użytkowników zaplanowano okres przejściowy, w którym będ? równolegle działać oba systemy. Data wygaszenia systemu viaTOLL, zgodnie z obowi?zuj?cymi zapisami ustawy o drogach publicznych to 1 lipca 2021 r. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, funkcjonowanie systemu viaTOLL może zostać wydłużone do 30.09.2021 r. Czas trwania okresu przejściowego będzie zależny od daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.


Przed wygaszeniem systemu viaTOLL użytkownik powinien:
1.    dokonać zwrotu viaBOX, aby uzyskać zwrot kaucji za urz?dzenie
2.    zarejestrować się w e-TOLL i wyrejestrować się z viaTOLL
3.    wybrać sposób przekazywania danych geolokalizacyjnych
4.    rozliczyć środki znajduj?ce się na jego koncie, przy czym rozliczenie środków jest możliwe w ci?gu 12 miesięcy od wygaszenia systemu viaTOLL, tj. do 30 września 2022 r. Po tym terminie środki znajduj?ce się na koncie użytkownika w viaTOLL zostan? przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego


1. Zwrot urz?dzenia via BOX
Urz?dzenia viaBOX można zwrócić do 30 września 2021 r. w MOK, od 1 października 2021 r. Szef KAS nie przyjmuje urz?dzeń pokładowych viaBOX, zwroty kaucji będ? realizowane na podstawie formularza reklamacyjnego oraz zdjęcia w/w urz?dzenia.
Użytkownik na złożenie wniosku o zwrot kaucji/salda z systemu viaTOLL ma 12 miesięcy od momentu wygaszenia systemu viaTOLL, tj. ostateczny termin złożenia wniosku przypada na 30 września 2022 r.


2. Rejestracja w systemie e-TOLL
Rejestracja w systemie e-TOLL jest możliwa online na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.
Docelowo użytkownicy będ? mogli jej dokonać również stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta e-TOLL oraz za pośrednictwem wybranych operatorów kart flotowych


3. Wybór sposobu przekazywania danych geolokalizacyjnych
Dane geolokalizacyjne można przekazywać w następuj?ce sposoby:
•    aplikację e-TOLL PL na urz?dzenia mobilne – nie jest jeszcze dostępna w ani w Google Play, ani w Apple App Store. Wcześniej informowano, że taka aplikacja pojawi się już pod koniec maja.
Aplikacja mobilna umożliwia wniesienie opłaty za przejazd drogami płatnymi, doładowanie i monitorowanie konta oraz realizację obowi?zków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO.
•    urz?dzenie pokładowe OBU – do nabycia w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub w sieci dystrybucji jednego z operatorów OBU
•    Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL) – należy sprawdzić, czy dany system ZSL zainstalowany już w pojeździe będzie kompatybilny z systemem e-TOLL
Aby monitorować stan konta, należy powi?zać urz?dzenie ZSL z aplikacj? mobiln? lub skorzystać z Internetowego Konta Klienta 


Internetowe Konto Klienta
Użytkownicy będ? mogli korzystać z usług systemu e-TOLL z poziomu indywidulnego Internetowego Konta Klienta, które pozwoli na:
•    rejestracja online (metody uwierzytelnienia: Profil Zaufany, mObywatel, login i hasło)
•    zarz?dzanie danymi i usługami e-TOLL w jednym miejscu
•    dostępne metody płatności pre-pay i post-pay
•    pełne zarz?dzani usługami online
•    różne poziomy uprawnień dla użytkownika, np. administrator, księgowy, kierowca
•    pełne zarz?dzanie pojazdami zarejestrowanymi w trybie online


Wsparcie dla użytkowników
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które będzie wspierać użytkowników w procesie rejestracji w systemie oraz udzielać informacji. Infolinia działa całodobowo w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Użytkownicy mog? korzystać z pomocy konsultantów pod numerami telefonów:
800 101 101 – numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce
+48 22 521 10 10 – numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy – opłata za poł?czenie zgodna z cennikiem operatora.
Dodatkowo do dyspozycji użytkowników jest adres mailowy kontakt@etoll.gov.pl. Pytania można przesyłać też formie korespondencji listownej na adres Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji na oficjalnej stronie e-Toll: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/aktualno%C5%9Bci/