Obowiązkowe oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych.

Przedsiębiorco – o tym musisz pamiętać! Obowiązkowe oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych.

Przypominamy o konieczności przedkładania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych oraz informacji o średniej arytmetycznej zatrudnionych kierowców.

Do 31 marca corocznie przedsiębiorca przedkłada organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Jeśli adresatem oświadczenia jest GITD (zezwolenie wydane przez GITD, nie zostało przekazane do starostwa) wniosek należy złożyć poprzez dedykowany formularz za pomocą platformy ePUAP.

WNIOSEK

Jeśli natomiast zezwolenie zostało wydane przez Starostwo lub Urząd Miasta, można złożyć wniosek w tradycyjnej wersji papierowej.

Po więcej informacji odsyłamy do naszego wcześniejszego wpisu:
Przedsiębiorco – o tym musisz pamiętać. Obowiązkowe oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych”.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy.
Zadzwoń lub napisz!
tel. (58) 58 58 584
tel. 533 091 190
biuro@localhost:8888