Analiza i ewidencja

Obowiązek analizy czasu pracy kierowców wynika z art. 10 Rozporządzenia WE 561/2006


Artykuł ten nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli przestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu pracy.

Zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców z lipca 2013 r. nałożyły obowiązek sporządzania ewidencji czasu pracy także przewoźnikom zatrudniającym kierowców w ramach samozatrudnienia czy umów cywilnoprawnych.

Według art. 25. 1. ewidencję należy prowadzić w formie:

 

  • wykresówek;
  • wydruków z kart kierowców i tachografów;
  • plików cyfrowych;
  • innych dokumentów poświadczającymi czas pracy
  • rejestrów sporządzonych na podstawie powyższych dokumentów

 

Właściwe prowadzenie dokumentacji pozwala uniknąć ogromnych konsekwencji finansowych podczas kontroli, a nawet skutkować utratą licencji. Prawidłowa ewidencja powinna zawierać pracę w dniach roboczych, w tym niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych. Nie można także zapominać o dyzurach, urlopach, zwolnieniach i innych nieobecnościach w pracy. 
Ponieważ w branży transportowej ciągłe zmiany prawne są powszechne, w rozliczaniu czasu pracy wymagana jest specjalistyczna i aktualna wiedza by wykonać odpowiednią analize i zapobiec ewentualnym karom. Tachoinfo oprócz samej  analizy i ewidencji oferuje również usufi jak ADR czy szkolenia kierowców.