Ostateczna wersja Border Target Operating Model (BTOM).

BTOM to innowacyjne podejście do zarządzania granicami, które ma na celu usprawnienie procesów kontrolnych i zwiększenie efektywności działania na granicach. Dzięki zaawansowanym technologiom i nowoczesnym rozwiązaniom BTOM zmienia sposób, w jaki granice funkcjonują, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność na najwyższym poziomie.

Główne zalety Border Target Operating Model:

✅ Szybsze i bardziej precyzyjne kontrole graniczne.
✅ Optymalizacja przepływu towarów i osób na granicach.
✅ Zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności działań.
✅ Minimalizacja opóźnień i kosztów.
✅ Wykorzystanie nowych technologii do usprawnienia procesów.

W ramach tego ostatecznego modelu dodatkowe kontrole importu z Wielkiej Brytanii będą teraz wprowadzane w następujących 3 etapach:

  • Od 31 stycznia 2024 roku, konieczne będzie posiadanie świadectw zdrowia przywożonych z Unii Europejskiej produktów zwierzęcych o umiarkowanym ryzyku, roślin, produktów roślinnych oraz żywności i pasz o wysokim ryzyku, które nie pochodzą od zwierząt. Jednocześnie zostaną zniesione wymogi dotyczące wcześniejszego powiadamiania w przypadku roślin i produktów roślinnych o niskim ryzyku pochodzących z UE.
  • 30 kwietnia 2024 r. zostaną wdrożone kontrole oparte na dokumentacji i ocenie ryzyka dla produktów zwierzęcych, roślin, produktów roślinnych oraz żywności i pasz o wysokim ryzyku, które nie pochodzą od zwierząt z Unii Europejskiej. Istniejące kontrole produktów roślinnych i roślin o wysokim ryzyku z UE zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia na punkty kontroli granicznej. Jednocześnie rozpocznie się proces upraszczania importu z państw spoza UE. Obejmuje to zniesienie wymogów dotyczących świadectw zdrowia i rutynowych kontroli produktów zwierzęcych, roślin oraz produktów roślinnych o niskim ryzyku z państw spoza UE, a także zmniejszenie poziomu kontroli fizycznych i identyfikacyjnych produktów zwierzęcych o średnim ryzyku pochodzących z państw spoza UE.
  • 31 października 2024 r. zostanie wdrożony obowiązek przedstawiania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony w przypadku importu do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej lub innych obszarów, na których obowiązuje zwolnienie, zgodnie z oryginalnym planem operacyjnym. Wraz z tym wprowadzeniem zostanie ograniczony zakres zbieranych danych dotyczących importu, a wykorzystanie brytyjskiego Systemu Jednolitego Handlu częściowo wyeliminuje potrzebę wielokrotnego przekazywania tych samych informacji, takich jak wstępnie składane deklaracje celne.

Więcej informacji na ten temat w komunikacie prasowym pod linkiem: https://www.gov.uk/…/the-border-target-operating-model…