Oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych oraz informacji o średniej arytmetycznej zatrudnionych kierowców MARZEC 2023 R.

  • Przypominamy o konieczności przedkładania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych oraz informacji o średniej arytmetycznej zatrudnionych kierowców. 

Do 31 marca corocznie przedsiębiorca przedkłada organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

a) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia; 
b) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Poniżej link do dokumentu z wzorem oświadczenia o ilości osób zatrudnionych który należy przesłać do odpowiedniego organu: https://tachoinfo.pl/…/o%C5%9Bwiadczenie_o_liczbie_os…

*Powyższe obowiązki NIE DOTYCZĄ przewoźników działających na podstawie zaświadczenia na przewozy dorogwe na potrzeby własne.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.