PAIET MOBILNOŚĆI 2023 R. – WAŻNE !

Tachoinfo przypomina! 


Zostały niespełna 3 dni!
Jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie dokonał, zalecamy niezwłoczne złożenie dokumentu OB. 

Z początkiem 2023 roku należy spełnić ważne obowiązki wynikające z przepisów związanych z Pakietem Mobilności.

PRZYPOMINAMY O*:

Obowiązku posiadania bazy eksploatacyjnej dla 1/3 floty pojazdów;

Do 15 stycznia 2023 roku, każdy przewoźnik posiadający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022, ma obowiązek zgłoszenia adresu bazy eksploatacyjnej, która będzie wyposażona co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Poniżej przesyłamy link do wzoru OB, jeśli posiadacie Państwo zezwolenie wydane przez GITD:

https://tachoinfo.pl/…/dokumenty/Inne/Druk_OB_24112022.pdf

Jeśli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostało wydane przez Starostę, wzór dokumentu będzie dostępny w odpowiednim dla Państwa Starostwie.

JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI PRZEZ JAKI ORGAN ZOSTAŁO WYDANE ZEZWOLENIE MOŻNA TO ZROBIĆ NA STRONIE:

https://kreptd.gitd.gov.pl

  • Obowiązek ten dotyczy wszystkich firm, które nie aktualizowały danych o bazie po 1.03.2022. Także w sytuacji, gdy adres bazy jest taki sam jak adres siedziby firmy!