Pakiet Mobilności 2023 r. – AKTUALIZACJA – WZORY DOKUMENTÓW

Tachoinfo przypomina! 

Z początkiem 2023 roku należy spełnić ważne obowiązki wynikające z przepisów związanych z Pakietem Mobilności.

PRZYPOMINAMY O*:

1) obowiązku posiadania bazy eksploatacyjnej dla 1/3 floty pojazdów;

Do 15 stycznia 2023 roku, każdy przewoźnik posiadający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022, ma obowiązek zgłoszenia adresu bazy eksploatacyjnej, która będzie wyposażona co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Poniżej przesyłamy link do wzoru OB, jeśli posiadacie Państwo zezwolenie wydane przez GITD:

https://tachoinfo.pl/custom_assets/dokumenty/Inne/Druk_OB_24112022.pdf?fbclid=IwAR1xe6fT4Ka5Q0cGVD5CEEdidareV5ZbxDWlJNFehg2SAyYvXOa9Sk0ye3k

Jeśli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostało wydane przez Starostę, wzór dokumentu będzie dostępny w odpowiednim dla Państwa Starostwie.

JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI PRZEZ JAKI ORGAN ZOSTAŁO WYDANE ZEZWOLENIE MOŻNA TO ZROBIĆ NA STRONIE:

https://kreptd.gitd.gov.pl/

2) konieczności przedkładania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych oraz informacji o średniej arytmetycznej zatrudnionych kierowców. 

Do 31 marca roku następnego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego: 

a) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia; 

b) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Poniżej link do dokumentu z wzorem oświadczenia o ilości osób zatrudnionych który należy przesłać do odpowiedniego organu:

https://tachoinfo.pl/custom_assets/dokumenty/Inne/o%C5%9Bwiadczenie_o_liczbie_os%C3%B3b_zatrudnionych_w_przedsi%C4%99biorstwie.pdf?fbclid=IwAR1fo6mBsPUcm4hnTiPG8Td38NiOUx0ps1onObeqgI9dx8Nb5g6hTdVpDmA

*Powyższe obowiązki NIE DOTYCZĄ przewoźników działających na podstawie zaświadczenia na przewozy dorogwe na potrzeby własne.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt. 

Skontaktuj się z Nami: 
tel.: 533 091 190
te.: +48 58 58 58 584
marketing@tachoinfo.p