Hiszpania jako kolejny kraj wprowadza godzinę policyjną (23:00-6:00Czytaj dalej >>

W kolejnych obszarach Francji została wprowadzona godzina policyjna Czytaj dalej >>

Czechy jako kolejny kraj wprowadza ograniczenia. Kierowcy zawodowi są zobowiązani do posiadania przy sobie wypełnionego oświadczenia Czytaj dalej >>

Nasz profesjonalizm

Twoja pewność i zaoszczędzony czas!

aktualności

tachoinfo Niemcy - bieżące ograniczenia w związku z COVID-19

Rząd Niemiec wprowadził pewne ograniczenia, które również dotyczą kierowców, poniżej je prezentujemy.

Kierowcy, którzy przebywali w "obszarze ryzyka" w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec (również Polska)

Brak dodatkowych wymagań, przy transporcie docelowym i tranzycie.

Kierow…
tachoinfo Portugalia COVID-19 - nowe wytyczne

Portugalski rząd wprowadził w kraju lockdown.

Aby kierowcy mogli przemieszczać się po kraju muszą, mieć specjalny certyfikat uprawniający do przemieszczania się.

Dokument ten musi być wypełniony i podpisany przez pracodawcę.

Nie jest konieczne, by przy każdej podróży wypełniać dokument. Wystarczy jeden egzemplarz dla kierowcy.

tachoinfo Norwegia - ograniczenia COVID-19

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z polskiej ambasady w Oslo, kierowcy zawodowi są zwolnieni z konieczności przedstawienia negatywnego testu na COVID-19 przy wjeździe na terytorium Norwegii, i obowiązku poddania się takiemu testowi przekraczając granicę.

W czasie wykonywania pracy są również zwolnieni z kwarantanny, jednak w czasie wolnym mus…

tachoinfo Płaca minimalna w Danii w 2021 roku

Zgodnie z nowym prawem w 2021 roku przewoźnik drogowy realizujący określone przewozy, będzie zobowiązany do wypłaty płacy minimalnej dla kierowców na warunkach obowiązujących w Danii. Nowe przepisy mają dotyczyć tylko przewozów kabotażowych oraz kombinowanych. Aktualnie nie ma informacji by obowiązkiem zgłoszenia były objęte przewozy cros…

Mam

Kontrolę!

inspekcja transportu drogowego
państwowa inspekcja pracy

Umów się na spotkanie z Doradcą, przyjdziemy do Ciebie!

Umów się!

Nasza oferta obejmuje:

tachoinfo

analiza i

ewidencja

W sposób kompleksowy i profesjonalny rozliczamy czas pracy kierowców, wykazując przy tym wszelkie naruszenia, które w sposób mniej lub bardziej świadomy zdarza się popełniać kierowcom. 

Zobacz więcej!

Oferujemy rozliczenia dla firm transportowych realizujących przewozy międzynarodowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi , wykonujemy wyliczenia zagranicznych płac minimalnych, które są wymagane w przypadku kontroli.

rozliczanie płacy

minimalnej

Zobacz więcej!

tachoinfo
Audyty

Audyty

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą, musi spełniać określone prawem wymogi i utrzymać odpowiednie standardy świadczonych usług? Przewoźnicy drogowi mają nałożony obowiązek stałego utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania firmy, pod kątem respektowania i …

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia są najważniejszą motodą mającą wpłyt na rozwój firmy. Pracodawcy i pracownicy, którzy poddali się szkoleniu zdobywają nową, rzetelną wiedzę lub też rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z posiadanymi umiejętnościami. Naturalną koleją …

Kadry i Płace

Kadry i Płace

Zlecenie usług kadrowo-płacowych naszej firmie ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to: redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry, zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

ADR

ADR

W przypadku przewozów towarów niebezpiecznych należy wyznaczyć doradcę ADR.

Należy dokonać rocznego sprawozdania.

Jak dokonać klasyfikacji towarów niebiezpiecznych?

Jak prawidłowo wypełnić dokument przewozowy?

Jakie powinno być wyposażenie pojazdu?

Które przewozy są …

Doradztwo Prawne

Doradztwo Prawne

Duży poziom skomplikowania przepisów, ich zmienność i różnorodność interpretacji, a także mała liczba specjalistów z dziedziny prawa transportowego oraz rozliczania czasu pracy kierowców. To wszystko sprawia, że większość przewoźników uważa, …

BHP

BHP

Każdy nowy pracownik zatrudniony na umowe o pracę musi odbyć szkolenie wstępne przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy.

Każdy kierowca musi przejść szkolenie okresowe BHP w ciągu roku od zatrudnienia …

tachoinfo

Odwiedź nasz

sklep internetowy

Zobacz więcej!