Hiszpania jako kolejny kraj wprowadza godzinę policyjną (23:00-6:00Czytaj dalej >>

W kolejnych obszarach Francji została wprowadzona godzina policyjna Czytaj dalej >>

Czechy jako kolejny kraj wprowadza ograniczenia. Kierowcy zawodowi są zobowiązani do posiadania przy sobie wypełnionego oświadczenia Czytaj dalej >>

Nasz profesjonalizm

Twoja pewność i zaoszczędzony czas!

aktualności

tachoinfo Niemcy - kolejny kraj z ograniczeniami

Informujemy, iż zgodnie z informacjami z Instytutu Roberta Kocha kolejny kraj został dodany do listy rejonów, w których pojawił się nowy wariant COVID-19. Krajem tym od 2.03.2021 jest Francja (departament Mozela)! Poniżej prezentujemy bieżącą listę krajów wraz z ograniczeniami. 

Do obszarów o wysokiej zachorowalnoś…

tachoinfo Dania - zamknięcie 13 przejść granicznych

Dania jako kolejny kraj zamyka przejścia graniczne. Poniżej prezentujemy ich listę:

Zamknięte przejścia graniczne:

- Siltoft
- Bettenæs
- Rudbøl
- Møllehus
- Vindtved
- Beierskro
- Bøgelhus
- Sofiedal
- Vilmkær
- Haraldsdalsvej
- Rønsdam
- Madeskov
- Sønderborg – Langballigau

Otw…

tachoinfo Litwa - nowy obowiązek

Każda osoba przekraczająca granicę z Litwą musi wypełnić formularz on-line na stronie: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Po wypełnieniu tego formularza otrzymuje się kod QR, który należy okazać w przypadku kontroli. W przeciwnym razie grozi kara w wysokości 500 - 1500 euro.

W formularzu trzeba podać m.in. miejsce zamieszkania i adres odby…

tachoinfo Łotwa - obowiązkowe testy dla kierowców

Od 15 lutego 2021 r. kierowca zawodowy w międzynarodowym transporcie musi wykonać test na COVID-19 jeśli:

  • spędził czas dłuższy niż 72 godziny w państwie o wysokim ryzyku zachorowania na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni (tj. m.in. w Polsce, znajdują się na niej obecnie wszystkie państwa europejskie oprócz Watykanu oraz Islandii). Konieczne…

Mam

Kontrolę!

inspekcja transportu drogowego
państwowa inspekcja pracy

Umów się na spotkanie z Doradcą, przyjdziemy do Ciebie!

Umów się!

Nasza oferta obejmuje:

tachoinfo

analiza i

ewidencja

W sposób kompleksowy i profesjonalny rozliczamy czas pracy kierowców, wykazując przy tym wszelkie naruszenia, które w sposób mniej lub bardziej świadomy zdarza się popełniać kierowcom. 

Zobacz więcej!

Oferujemy rozliczenia dla firm transportowych realizujących przewozy międzynarodowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi , wykonujemy wyliczenia zagranicznych płac minimalnych, które są wymagane w przypadku kontroli.

rozliczanie płacy

minimalnej

Zobacz więcej!

tachoinfo
Audyty

Audyty

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą, musi spełniać określone prawem wymogi i utrzymać odpowiednie standardy świadczonych usług? Przewoźnicy drogowi mają nałożony obowiązek stałego utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania firmy, pod kątem respektowania i …

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia są najważniejszą motodą mającą wpłyt na rozwój firmy. Pracodawcy i pracownicy, którzy poddali się szkoleniu zdobywają nową, rzetelną wiedzę lub też rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z posiadanymi umiejętnościami. Naturalną koleją …

Kadry i Płace

Kadry i Płace

Zlecenie usług kadrowo-płacowych naszej firmie ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to: redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry, zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

ADR

ADR

W przypadku przewozów towarów niebezpiecznych należy wyznaczyć doradcę ADR.

Należy dokonać rocznego sprawozdania.

Jak dokonać klasyfikacji towarów niebiezpiecznych?

Jak prawidłowo wypełnić dokument przewozowy?

Jakie powinno być wyposażenie pojazdu?

Które przewozy są …

Doradztwo Prawne

Doradztwo Prawne

Duży poziom skomplikowania przepisów, ich zmienność i różnorodność interpretacji, a także mała liczba specjalistów z dziedziny prawa transportowego oraz rozliczania czasu pracy kierowców. To wszystko sprawia, że większość przewoźników uważa, …

BHP

BHP

Każdy nowy pracownik zatrudniony na umowe o pracę musi odbyć szkolenie wstępne przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy.

Każdy kierowca musi przejść szkolenie okresowe BHP w ciągu roku od zatrudnienia …

tachoinfo

Odwiedź nasz

sklep internetowy

Zobacz więcej!