Program Partnerski Klub Tachoinfo już działa !

Sprawdź szczegóły! >>

Pakiet mobilności 2022 - prezentacja do pobrania!
Zachęcamy do kontaktu!

Więcej informacji  >> 

Pakiet mobilności 2022 
Nowe inforamcje >> czytaj więcej 
 

Odwiedź nas na naszym Fanpage!

Tachoinfo

Nasz profesjonalizm

Twoja pewność i zaoszczędzony czas!

aktualności


tachoinfo
Eko Tachoinfo!

Zmieniamy się, jesteśmy ambitni i ciągle się rozwijamy!

Wyznaczamy sobie nowe kierunki, otwieramy się na wyzwania i mamy nowe cele!

Od tego roku podejmujemy zdecydowane działania w zakresie ograniczenia naszego szkodliwego wpływu na środowisko!

Od dawna do naszych podstawowych starań należy segregacja odpadów. Ponadto żeby ograniczyć zużycie plastiku, postawiliśmy na korzystanie z dystrybutorów z wodą z wymiennymi baniakami. Dzięki temu wyrzucamy zdecydowanie mniej plastiku!

Możemy więcej…

Po analizie ilości dokonywanych wydruków, ilości potrzebnych do tego kartonów papieru...tak, tak – kartonów! Zużytych tonerów (elementów plastikowych) czy energii elektrycznej. Zdecydowaliśmy, że od lutego 2022 roku wprowadzamy działania EkoTacho !

Zachęcamy wszystkich naszych klientów, którzy do tej pory nie korzystali z tej możliwości, do otrzymywania e-faktur i wsparcia naszej inicjatywy!

Dodatkowo zmieniamy także formy komunikacji - ograniczymy do minimum drukowanie ofert czy broszur. Wprowadzamy nowe rozwiązania marketingowe w tym zakresie!

Dzięki temu mamy zamiar ograniczyć zużycie tych materiałów w naszej firmie, aż o 60%! Całkiem nieźle prawda?!

To początek, to małe kroki, które dadzą duże efekty w przyszłości - jesteśmy tego pewni!

Każdy od czegoś zaczyna. Nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić!

Eko działania w Tachoinfo, czas start!

tachoinfo
Szkolenia Tachoinfo!

W ostatnią sobotę mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie dla Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

Zakres tego spotkania obejmował:

- rodzaje tachografów;

- kontrole czasu prowadzenia pojazdów (z uwzględnieniem zmian dotyczących Pakietu mobilności);

- kontrole czasu pracy;

- kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie.

Po części teoretycznej przygotowaliśmy bardzo ciekawą część praktyczną!

Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, rozwiązaliśmy wątpliwości kierowców i doprecyzowaliśmy to, jak w praktyce prawidłowo obsługiwać tachograf i wykonywać wydruki.

Zorganizujemy szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują takiej wiedzy!

Podzielimy się doświadczeniem!

Dobre przygotowanie kierowców to podstawa nie tylko ich pracy, ale także pewność i spokój w prowadzeniu działalności!

To realne oszczędności czasu i pieniędzy, które musielibyście wydać na kary i mandaty!

PRACODAWCO PAMIĘTAJ - JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA ZNAJOMOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW SWOICH KIEROWCÓW!

Zapraszamy do kontaktu!

tachoinfo
Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie od 15-16.01.2022 r.

Tachoinfo przypomina!

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie:

15.01.2022 Sobota

Austria 15:00-24:00

Francja 22:00-24:00

Luksemburg 21:30-24:00 (kierunek Francja)

Luksemburg 23:30-24:00 (kierunek Niemcy)

Węgry 22:00-24:00 (nie dotyczy pojazdów EURO 3 lub w wyższym standardzie)

16.01.2022 Niedziela

Austria 00:00-22:00

Czechy 13:00-22:00

Francja 00:00-22:00

Luksemburg 00:00-21:45

Niemcy 00:00-22:00 (zwolnione transporty do ośrodków szczepień)

Słowacja 00:00-22:00

Słowenia 08:00-22:00

Szwajcaria 00:00-24:00

Węgry 00:00-22:00 (nie dotyczy pojazdów EURO 3 lub w wyższym standardzie)

Włochy 09:00-22:00

Liechtenstein 00:00-24:00

tachoinfo
Pakiet mobilności 2022

12 stycznia w Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw z uwzględnieniem poprawek, o które wniosła branża transportu i logistyki!

Przyjęto takie zmiany jak:

- zmiana obowiązkowej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z połowy na 1/3 liczby pojazdów, które zostały zgłoszone do organu wydającego licencję/zezwolenia;

- wycofano z ustawy zapisy dotyczące podwyżki około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, które dotknęłyby głównie przedsiębiorców;

- powrót do zasady, która określa, że pracowników objętych zadaniowym czasem pracy
,otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej – nie ewidencjonujemy godzin pracy;

- uwzględniono roczny okres przejściowy potrzebny do spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych.

Ustawa wróciła teraz do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zgłoszone przez Senat.

tachoinfo
Pakiet mobilności 2022

Czym właściwie jest Pakiet mobilności, założenia i cel wprowadzenia.

Pakiet mobilności to zbiór aktów prawnych, które z założenia mają godzić ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, być sprawiedliwe społecznie oraz zapewniać pokrycie potrzeb rynkowych i gospodarczych krajów należących do wspólnoty. Bardzo upraszczając cały temat przepisy mają wpłynąć na poprawę warunków pracy wszystkich kierowców. Zmiany dotyczą głównie takich obszarów jak wykonywanie zawodu przewoźnika oraz dostępu do rynków międzynarodowych, maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnego czasu przerwy – dziennych oraz tygodniowych okresów odpoczynku, zmian w przepisach związanych z Tachografami, delegowania kierowców.

Zmiany podzielone na etapy zmiany, które obowiązują od 2020 roku.

Etap 1 sierpień 2020 r.

Zmiany dotyczące rozporządzenia (WE) nr 561/2006

 • zasady korzystania z odpoczynku tygodniowego - w tym zakresie wprowadzona została dodatkowa opcja;

 • miejsce obioru odpoczynku – zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu;

 • nowe wyjątki dotyczące czasu jazdy - wydłużenie godzin jazdy;

 • zmiany w zakresie przerw w załodze – w tym zakresie przepisy zostały doprecyzowane;

 • odpoczynki w innych środkach lokomocji – możliwość przerwania odpoczynku tygodniowego w środkach lokomocji;

 • powrót kierowcy co 4 tygodnie do domu lub firmy;

 • uzupełnianie symboli państwa na wykresówkach.

Etap 2 luty 2022 r.

 • powrót do bazy raz na 8 tygodni od jej opuszczenia (od 21.02.2022);
 • kabotaż 4 dniowa przerwa między operacjami (21.02.2022);

 • zmiany w zakresie delegowania w transporcie;

 • zmiany w zakresie diet i ryczałtów;

 • zmiany w rozliczaniu zagranicznej płacy zagranicznej;

 • obowiązek dokonania wpisu o kraju przy przekroczeniu granicy.

Etap 3 - 21 maja 2022 r.

Zmiany obejmujące przewoźników dysponujących flotą do 3,5 t

 • posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;

 • obowiązkowa gwarancja finansowa na posiadane pojazdy;

 • spełnienie wymogu dobrej reputacji;

 • posiadanie siedziby firmy;

 • obowiązek posiadania licencji;

 • Wyznaczenie zarządzającego transportem.

Etap 4 grudzień 2024 r.

 • wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart II generacji;

 • obowiązek przechowywania i okazania w razie kontroli danych z tachografu z dnia kontroli i 56 dni wstecz.

Etap 5 wrzesień 2025 r.

 • kontynuacja wymiany tachografów z urządzeń smart tachografów I generacji na urządzenia smart II generacji

Etap 6 lipiec 2026 r.

 • pojazdy o DMC od 2,5 do 3,5 tony zostaną objęte przepisami rozporządzenia dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku kierowców w ruchu międzynarodowym i objęte obowiązkiem wyposażenia w tachografy.

 

Rewolucja w transporcie

Pakiet mobilności to szereg trudnych, podzielonych na wiele etapów, bardzo istotnych zmian. Przygotowanie się do nich, wdrożenie oraz funkcjonowanie i prowadzenie biznesu zgodnie z tymi przepisami wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale także śledzenia na bieżąco wszystkich informacji, które pojawiają się w tej sprawie. Warto w tym zakresie skorzystać z fachowej pomocy odpowiednio wcześnie przygotować się omawiane zmiany tak, żeby przejść cały proces transformacji, zachowując spokój i płynność finansową oraz organizacyjną przedsiębiorstwa. Naszym zadaniem i nadrzędnym celem jest wsparcie wszystkich klientów, pomoc im oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na każdej biznesowej płaszczyźnie. Po prostu- pracujemy ciężej, żeby Wam było lżej.

Zachęcamy do pobrania naszej prezentacji dotyczącej Pakietu mobilności 2022 oraz odwiedzania naszych kanałów na innych mediach społecznościowych.

Zespół Tachoinfo

blog »

Mam

Kontrolę!

inspekcja transportu drogowego
państwowa inspekcja pracy

Umów się na spotkanie z Doradcą, przyjdziemy do Ciebie!

Umów się!

Nasza oferta obejmuje:

tachoinfo

analiza i

ewidencja

W sposób kompleksowy i profesjonalny rozliczamy czas pracy kierowców, wykazując przy tym wszelkie naruszenia, które w sposób mniej lub bardziej świadomy zdarza się popełniać kierowcom. 

Zobacz więcej!

Oferujemy rozliczenia dla firm transportowych realizujących przewozy międzynarodowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi , wykonujemy wyliczenia zagranicznych płac minimalnych, które są wymagane w przypadku kontroli.

rozliczanie płacy

minimalnej

Zobacz więcej!

tachoinfo
tachoinfo

przedstawicielstwo

Zapewniamy kompleksową usługę przedstawicielstwa na terenie Francji, Holandii oraz Włoch. Chronimy tym samym firmy przed wysokimi sankcjami, które grożą za niepowołanie reprezentanta oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności.

Zobacz więcej!

Audyty

Audyty

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą, musi spełniać określone prawem wymogi i utrzymać odpowiednie standardy świadczonych usług? Przewoźnicy drogowi mają nałożony obowiązek stałego utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania firmy, pod kątem respektowania i …

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia są najważniejszą motodą mającą wpłyt na rozwój firmy. Pracodawcy i pracownicy, którzy poddali się szkoleniu zdobywają nową, rzetelną wiedzę lub też rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z posiadanymi umiejętnościami. Naturalną koleją …

Kadry i Płace

Kadry i Płace

Zlecenie usług kadrowo-płacowych naszej firmie ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to: redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry, zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

ADR

ADR

W przypadku przewozów towarów niebezpiecznych należy wyznaczyć doradcę ADR.
Należy dokonać rocznego sprawozdania.
Jak dokonać klasyfikacji towarów niebiezpiecznych?
Jak prawidłowo wypełnić dokument przewozowy?
Jakie powinno być wyposażenie pojazdu?
Które przewozy są …

Doradztwo Prawne

Doradztwo Prawne

Duży poziom skomplikowania przepisów, ich zmienność i różnorodność interpretacji, a także mała liczba specjalistów z dziedziny prawa transportowego oraz rozliczania czasu pracy kierowców. To wszystko sprawia, że większość przewoźników uważa, …

BHP

BHP

Każdy nowy pracownik zatrudniony na umowe o pracę musi odbyć szkolenie wstępne przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy.

Każdy kierowca musi przejść szkolenie okresowe BHP w ciągu roku od zatrudnienia …

tachoinfo

Odwiedź nasz

sklep internetowy

Zobacz więcej!