Aktualności

Zniesienie zakazu ruchu - 10.06.2020

Minister Infrastruktury podpisał 8 czerwca 2020 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton ...

Dodano: 9 czerwca 2020

Stanowisko Polski dotyczące Unijnych przepisów o wydłużeniu ważności niektórych certyfikatów

W dniu 3 czerwca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2020/C 183 I/01) ukazały się informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania przez Polskę niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ...

Dodano: 4 czerwca 2020

Nowe unijne przepisy dotyczące ważności dokumentów

Każde państwo członkowskie musi zdecydować, czy zastosować te specjalne środki dla branży transportowej, czy nie (w przypadku niestosowania odstępstw konieczne jest poinformowanie Komisji Europejskiej). Państwa członkowskie będą jednak zobowiązane dochować terminów w przypadku zagranicznych firm ...

Dodano: 28 maja 2020

Niemcy - wydłużenie rozluźnień zakazów ruchu

W sześciu niemieckich landach w najbliższych dniach wygasłoby złagodzenie ograniczeń ruchu ciężarówek. Władze regionów zdecydowały już jednak o przedłużeniu rozluźnień.

Rozluźnienia zakazów ruchu wprowadzone w Brandenburgii, Bremie, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Saksonii-Anhalt  miały ...

Dodano: 28 maja 2020

WŁOCHY - przedłużony obowiązek zgłaszania

Obowiązek zgłoszenia do włoskiej służby zdrowia, oraz posiadania wypełnionej deklaracji przez kierowców wykonujących transport na terenie Włoch został przedłużony do 14.06.2020.

Aktualny formularz: LINK

Dodano: 18 maja 2020
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie