busy do 3,5t - nowy zakaz we francji

Data publikacji: 03.09.2020

Od 3 września 2020 roku we Francji wchodzi zakaz odbierania przez kierowcę odpoczynków dziennych oraz tygodniowych w kabinie pojazdu z DMC poniżej 3,5 tony.

Karze 1,5 tys. euro podlega „pracodawca, który zmuszał swojego pracownika do odpoczynku dziennego lub tygodniowego na pokładzie lekkiego pojazdu, lub w miejscu zakwaterowania, które nie zapewnia warunków bezpieczeństwa lub komfortu i higieny szanującej jego zdrowie”

Pracownik musi uzasadnić, że ostatnie okresy odpoczynku spędził w należytych warunkach pod rygorem nałożenia kary na pracodawcę.