CZAS PRACY KIEROWCÓW - ZMIANY PRZEPISÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Europejskie kraje decydują się na rozluźnienie dotyczące czasów pracy i odpoczynków kierowców w związku z trudną sytuacją wywołaną przez korona-wirusa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

POLSKA - wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania niektórych przepisów w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy – podał Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Zgodnie z przewidzianymi odstępstwami:

– dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin,

– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin,

– łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin,

– po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.

 

Zmiany wchodzą w życie 18.03.2020 i będą obowiązywać do 16 kwietnia 2020 roku.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia WE 561/2006 kierowca powinien wskazać powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

----------------------------------

HISZPANIA - zdecydowano się wprowadzić odstępstwa od obowiązujących przepisów w sektorze transportu. Hiszpania zawiesza obowiązek stosowania się do czasów pracy.

Hiszpanie wprowadzili:

1. Odstępstwa od norm czasu pracy, przerw i odpoczynków

Począwszy od dnia 10 marca, na okres maksymalnie 30 dni w Hiszpanii wprowadzono wyjątki od stosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy, przerw i odpoczynków. Wyłączenie będzie miało zastosowanie, o ile transport lub jego część przebiegać będą przez strefy ryzyka. Na chwilę obecną są to m.in.:

a) Hiszpania: wspólnoty autonomiczne Madrytu i La Rioja, gminy Labastida-Bastida i Vitoria-Gasteiz (Kraj Basków) oraz Miranda de Ebro (Kastylia i Leon);

b) Włochy – cały kraj;

c) Francja – Haut-Rhin (Grand Est) oraz l’Oise (Hauts-de-France)

d) Niemcy – Heinsberg (Nadrenia Północna-Westfalia)

Strefy ryzyka mogą zostać powiększone o kolejne terytoria.

Generalnie odstępstwa mają zastosowanie w kraju, w którym zostały wprowadzone na okres maksymalnie 30 dni. Natomiast rozwiązaniem może być art. 12 Rozporządzenia WE 561/2006.

Kierowca powinien posiadać przy sobie opisany wydruk z nagłówkiem: El Boletín Oficial del Estado. DGT. 13.03.2020.

Można mieć przy sobie wydrukowane hiszpańskie rozporządzenie zwalniające ze stosowania przepisów, ale zgodnie z regulacjami UE, wszystkie państwa członkowskie, które wprowadzają odstępstwa, informują o tym pozostałe kraje Wspólnoty.

----------------------------------

DANIA - w odpowiedzi na apele krajowych organizacji handlowych zdecydował się na tymczasowe rozluźnienie przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku.

W związku ze zmianą zachowań zakupowych w Danii spowodowaną pandemią koronawirusa, duńskie Ministerstwo Transportu postanowiło w zeszły piątek zawiesić obowiązywanie przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców. To reakcja na apel stowarzyszeń handlowych, które zaczęły uskarżać się na wąskie gardła w łańcuchach dostaw.

Duńskie Ministerstwo Transportu, przez okres 10 dni, tj. do 23 marca, zwalnia branżę transportową ze stosowania się do art. 8 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Zwolnienie dotyczy zatem regularnego 45-godzinnego odpoczynku, a także skróconego 24-godzinnego odpoczynku. Zwolnienie dotyczy dostaw artykułów spożywczych do branży detalicznej.

----------------------------------

NORWEGIA - 13.03.2019 zawiesiła przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców. W tym kraju zwolnienie będzie obowiązywało przez 30 dni i dotyczy przewozów żywności, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby do sklepów i aptek. Zniesione zostały obowiązki określone w art. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006

----------------------------------

BELGIA - nie będzie tymczasowo karać za naruszenia czasu pracy kierowcy. Muszą zostać spełnione ściśle określone wyjątki.

Zgodnie z decyzją belgijskiego ministra transportu, kierowcy przewożący żywność, leki i inne niezbędne produkty do sklepów i aptek nie będą karani za naruszenie czasu pracy i odpoczynku. Zawieszenie egzekwowania przepisów o czasie pracy potrwa w Belgii do 18 marca i jest wynikiem sytuacji spowodowanej przez koronawirus.

Tymczasowe zniesienie egzekwowania czasu pracy i odpoczynków obowiązuje od soboty 14 marca przez 5 dni – do 18 marca, do godz. 23:59.

Co istotne dotyczy tylko czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców biorących udział w transporcie żywności, lekarstw i innych artykułów niezbędnych do życia w celu zaopatrzenia sklepów i aptek.

Kierowcy, o których mowa, muszą podać na odwrocie swoich wykresówek z tachografów lub wydruków powód, dla którego przekraczają normalnie dozwolone limity. To typowy zwyczaj w sytuacjach awaryjnych

----------------------------------

SZWECJA - 16.03.2020 roku wprowadzono ulgę dla kierowców autobusów i ciężarówek. Oznacza to, że kierowcy przez 30 dni mogą odbierać 9-godzinny odpoczynek w ciągu 24- godzin. Ponadto każdy tygodniowy odpoczynek można skrócić do 24 godzin.

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa kopię dokumentu z odstępstwami należy wydrukować i posiadać przy sobie w przypadku kontroli.

----------------------------------

AUSTRIA - 16.03.2020 roku wydano rozporządzenie uchylające przepisy dotyczące czasu prowadzenia i odpoczynków w transporcie drogowym. Zgodnie z rozporządzeniem egzekwowanie przepisów zostaje zawieszone na okres do 30 dni, aby zagwarantować ciągłość dostaw i zaopatrzenia dla ludności i przedsiębiorstw.

----------------------------------

CZECHY - zawiesiły przepisy dotyczące czasu pracy kierowców.  Zawieszenie norm utrzyma się do 16 kwietnia i ma ułatwić zaopatrzenie w żywność oraz leki.

----------------------------------

ZAKAZY RUCHU

Austria - władze regionu zdecydowały o zawieszeniu całego weekendowego zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na przełęczy Brenner. Ograniczenie zostało zawieszone do 29 marca. Zrezygnowano również z planowanej na 16 marca odprawy blokowej na przejściu granicznym w Kufstein Nord. Zniesienie zakazu ruchu dotyczy „niezbędnych przejazdów” w celu transportu wszystkich towarów, a także przejazdów pustych.

Węgry - zawieszają zakaz ruchu w całym kraju. Weekendowe ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych zostały zawieszone do odwołania, aby zapewnić niezakłóconą dostawę towarów, pojazdy te mogą teraz jeździć na węgierskich drogach w sobotę i niedzielę.

Hiszpania - Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) zawiesiła zakazy ruchu dla ciężarówek od 14 do 28 marca z możliwością przedłużenia. Zniesienie zakazów stanowi środek gwarantujący dostawę podstawowych towarów do miast.

Włochy - znoszą zakazy ruchu. W najbliższą niedzielę 22 marca pojazdy ciężarowe będą mogły jeździć po włoskich drogach. Minister infrastruktury i transportu Paola De Micheli zawiesiła obowiązywanie kalendarza świątecznych zakazów dla samochodów ciężarowych. Resort zawiesił już przed ubiegłym weekendem obowiązywanie niedzielnych zakazów ruchu samochodów ciężarowych na dwa tygodnie. Oznacza to, że jeszcze w najbliższą niedzielę (22 marca) ciężarówki będą mogły jeździć po włoskich drogach. Co więcej, wiele wskazuje na to, że zakaz ruchu może zostać później zniesiony na dłuższy czas. O tym jednak ma informować dopiero kolejny dekret ministerialny.

Dodano: 18 marca 2020
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie