GITD: AKTUALIZACJA WSPÓŁCZYNNIKA RYZYKA WYSTEPOWANIA NARUSZEŃ.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał współczynnik ryzyka występowania naruszeń dotyczących, m.in. czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku oraz obowiązkowych przerw. Za rok 2017 wartość współpczynnika wyniosła "conajmniej 31".

Im mniejszy jest współczynnik, tym ryzyko wszczęcia kontroli w firmie jest  większe. Na przestrzeni poprzednich lat wartość współczynnika konsekwentnie malała, jednak w roku 2017 roku wzrosła aż o 11 pkt!

Współczynnik ryzyka występowania naruszeń jest konieczny, aby wytypować firmy, w których jest duże prawdopodobienstwo popełniania naruszeń, a co za tym idzie, aby przeprowadzić kontrolę w takich firmach. Każda firma ma obliczany współczynnik na podstawie średniej liczby punktów otrzymanych za naruszenia podczas kontroli drogowych (z całego roku kalendarzowego).

Jeżeli firma przekroczyła średnią liczbę 31 pkt na kontrolę w 2017 roku, podlega kontroli w 2018 roku, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

 Jak obliczyć współczynnik ryzyka?

Wzór do wyliczenia współczynnika oraz dokładna punktacja za poszczególne naruszenia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury pod tym adresem.

Współczynnik ryzyka wstępowania naruszeń, to nie to samo co co postępowanie dotyczące oceny dobrej reputacji (KREPTD).

Dodano: 9 kwietnia 2018
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie