HOLANDIA: KARY ZA ODPOCZYNKI 45-GODZINNE W KABINIE

Holandia to kolejny kraj, który od stycznia 2018 r. zakazuje odbywania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu.

 

Wysokość kary to 1500 Euro za 45-godzinne odpoczynki w kabinie.

 

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: „kabina ciężarówki nie tworzy odpowiednich warunków dla odpoczynków dłuższych niż dobowe oraz skrócone tygodniowe. Kierowcy muszą mieć możliwość odbywania pełnych odpoczynków tygodniowych w miejscach do tego przystosowanych”. Takie stanowisko bez wątpienia pozwala wysnuwać wniosek, że inne kraje pójdą za przykładem wspomnianej Holandii, Francji, Belgii, czy Niemiec.

Dodano: 4 stycznia 2018
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie