karta kwalifikacji + odebranie prawa jazdy za manipulacje

Data publikacji: 25.11.2021

Karta kwalifikacji kierowcy

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadzi nowy dokument. Karta kwalifikacji kierowcy pozwoli kierowcom odbywać kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia okresowe przez internet. Wprowadzona zostanie również cyfryzacja dokumentów m.in. badań lekarskich i psychologicznych. Kierowcy zagraniczni bez polskiego prawa jazdy i braku możliwości jego otrzymania, będą zobowiązani do posiadania karty kwalifikacji kierowcy.

Poinformujemy Państwa o terminie wprowadzenia oraz sposobie uzyskania karty.

Źródło: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1508_u.htm


Zatrzymanie prawa jazdy za manipulowanie tachografem.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w Art. 1 pkt 4 i 5 znajduje się zapis, że za manipulowanie tachografem oprócz kary grzywny kierowcy grozi również odebranie prawa jazdy na okres do 3 miesięcy.

Za manipulowanie tachografem rozumie się:

- wykonywaniu przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy lub wykresówki,
- posługiwaniu się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą, lub posługiwaniu się więcej niż jedną własną kartą kierowcy, lub posługiwaniu się przez kierowcę wykresówką, która nie jest jego własną, lub jednoczesnym używaniu kilku wykresówek przez kierowcę, lub
- korzystaniu przez kierowcę z niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf;”

Poinformujemy Państwa o opublikowaniu ustawy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy--prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw2