KREPTD: KONTROLE DOBREJ REPUTACJI.

Pod koniec ubiegłego roku w Polsce uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), w obliczu którego na znaczeniu zyskały kontrole dobrej reputacji przewoźników. Jej utrata to obecnie jedno z poważniejszych zagrożeń dla firm transportowych.

Obecnie, nowym zasadom podlegają już wszystkie naruszenia popełnione w roku ubiegłym oraz te, do których dochodzi na bieżąco.

Co podlega kontroli i kiedy przewoźnik może utracić dobrą reputację?

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym wystarczy chociażby jedno najpoważniejsze naruszenie, by uruchomić postępowanie o kontrolę dobrej reputacji przewoźnika.

Oprócz najpoważniejszych wykroczeń, GITD kontroluje również średnią liczbę poważnych i bardzo poważnych naruszeń z ostatniego roku w przeliczeniu na wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie kierowców. Wyliczenia dokonywane są według wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu (UE) 2016/403:
• 3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN
• 3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji
(gdzie PN oznacza poważne naruszenie, a BPN bardzo poważne naruszenie).

Dodano: 21 marca 2018
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie