nowe unijne przepisy dotyczące ważności dokumentów

Data publikacji: 28.05.2020

Każde państwo członkowskie musi zdecydować, czy zastosować te specjalne środki dla branży transportowej, czy nie (w przypadku niestosowania odstępstw konieczne jest poinformowanie Komisji Europejskiej). Państwa członkowskie będą jednak zobowiązane dochować terminów w przypadku zagranicznych firm realizujących przewozy na ich terytorium.

Poszczególne artykuły rozporządzenia przewidują przesunięcie terminów odnowienia określonych dokumentów w następujący sposób:

  • Świadectwo kwalifikacji zawodowej - jeżeli termin ważności upływa w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
  • Kod 95 - jeżeli termin ważności kod w prawie jazdy upływa w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
  • Prawo jazdy - jeżeli ważność prawa jazdy kończy się w przedziale od 1 lutego 2020 a 31 sierpnia 2020 roku to uprawnienie przedłuża się o kolejne 7 miesięcy,
  • Tachograf - jeżeli termin badania okresowego przypada na dzień zawarty w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, to ważność badania przedłuża się o kolejne 6 miesięcy,
  • Karta do tachografu - jeżeli termin ważności karty upływa w przedziale od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, to organ wydający karty ma 2 miesiące na przysłanie nowej karty. Przed otrzymaniem nowej karty kierowca może wykonywać przewozy bez karty, dokonując rejestracji i dokumentowania czasu pracy w sposób odpowiedni dla karty uszkodzonej lub zgubionej (czyli dewa wydruki dziennie - na początek i na koniec pracy - z podpisem, datą, i wyjaśnieniem przyczyn; kierowca ma mieć przy sobie dowód złożenia wniosku o wydanie karty),
  • Przegląd techniczny - jeżeli termin ważności badania technicznego upływa w okresie od 1 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020, termin ten wydłuża się o kolejne 7 miesięcy od daty wskazanej w dowodzie rejestracyjnym.
  • Licencje wspólnotowe - jeżeli termin ważności licencji wspólnotowej upływa w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, wydłuża się go o kolejne 6 miesięcy,
  • Zabezpieczenie finansowe - jeżeli przedsiębiorca przestał spełniać wymóg zdolności finansowej w oparciu o bilans obejmujący okres od 1 marca 2020 do 30 września 2020 roku, przedłuża się termin na spełnienie tego warunku o kolejne 12 miesięcy,
  • Certyfikaty bezpieczeństwa - jeżeli ważność certyfikatu pojazdu upływa w okresie od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020, termin ważności wydłuża się o kolejne 6 miesięcy.

Dotychczas poszczególne kraje wprowadzały przedłużenia ważności dokumentów we własnym zakresie, na różnych zasadach, a dopiero od dzisiaj ma obowiązywać ogólnoeuropejskie przedłużenie, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zastrzega się też, że kraje, które wcześniej przedłużyły dokumenty na swoich własnych zasadach, mogą zachować te wprowadzone wcześniej zasady.

 

O dalszych zmianach i wyjątkach oraz decyzjach poszczególnych państw członkowskich (w tym Polski) będziemy informować na bieżąco.