nowelizacja ustawy prawa o ruchu drogowym

Data publikacji: 03.08.2021

Nowelizacja ustawy Prawa o ruchu drogowym została przyjęta przez Radę Ministrów.

Rząd zapowiada wejście nowych przepisów w życie od 1 grudnia 2021 roku.

Nowe przepisy zakładają:

  • Utratę prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie oraz manipulowanie wskazaniami tachografu
  • Niższe stawki OC dla kierowców bez wykroczeń - towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały dostęp do historii kierowcy i  będą mogły oferować niższe stawki jeżdżącym bezpiecznie
  • Punkty karne mają przepadać dopiero po 2 latach, okres ten ma być liczony od daty zapłacenia mandatu, a nie jak dotychczas od daty jego wystawienia; a maksymalna wysokość punktów karnych za jedno wykroczenie ma wzrosnąć z 10 do 15 punktów. Limit punktów karnych pozostaje na dotychczasowym poziomie
  • Wzrost maksymalnej grzywny do 30 tys. złotych, mandatu do 5 tys. złotych, a w przypadku kilku wykroczeń maksymalnie do 6 tys. złotych.
  • Zwiększenie kar za przekroczenie prędkości - przekroczenie prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym i poza nim będzie skutkować mandatem min. 1,5 tys. złotych. W przypadku recydywy w ciągu 2 lat - minimalna stawka ma wynosić 3 tys. złotych. Takie same stawki będą obowiązywać w przypadku wykroczeń związanych z bezpieczeństwem pieszych - m.in. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - w szczególnych przypadkach sądy będą mogły orzec zakaz prowadzenia pojazdów
  • Zwiększone mają zostać stawki grzywien dla kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu - nie niższej niż 2,5 tys. złotych w przypadku pojazdu mechanicznego, w tym kary aresztu
  • Dla najbliższych ofiar śmiertelnych wypadków w wyniku przestępstwa umyślnego - przyznawana renta
  • Większe grzywny i kary za niewłaściwe zachowanie na przejazdach kolejowych - m.in. omijanie opuszczonych zapór, wjeżdżanie na przejazd, jeśli nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - oraz za jazdę pojazdem bez uprawnień - w tym kary aresztu lub ograniczenia wolności