łotwa - obowiązkowe testy dla kierowców

Data publikacji: 18.02.2021

Od 15 lutego 2021 r. kierowca zawodowy w międzynarodowym transporcie musi wykonać test na COVID-19 jeśli:

  • spędził czas dłuższy niż 72 godziny w państwie o wysokim ryzyku zachorowania na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni (tj. m.in. w Polsce, znajdują się na niej obecnie wszystkie państwa europejskie oprócz Watykanu oraz Islandii). Konieczne jest wykonanie testu na Covid-19 przed wjazdem na Łotwę - dotyczy to również tranzytu. Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do granicy łotewskiej. Wynik testu w j. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim należy mieć przy sobie i okazać na żądanie.
  • przebywa na Łotwie dłużej niż 72 godziny, wówczas konieczne jest wykonanie dodatkowego testu Covid-19 już na terenie Łotwy.

Honorowane są tylko testy PCR!

Tranzyt dla międzynarodowego transportu przez terytorium Łotwy nie może przekroczyć 48 godzin od wypełnienia kwestionariusza na stronie https://covidpass.lv/

Przypominamy, iż powyższy kwestionariusz należy wypełniać zawsze, gdy przekracza się granice Łotewską.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ambasady: https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu