płaca minimalna 2022

Data publikacji: 08.10.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022

  • Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł brutto.
  • Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł brutto.

Przypominamy, iż w skład wynagrodzenia minimalnego nie wchodzą m.in

  • Dodatek za pracę w porze nocnej
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Treść całego rozporządzenia