pakiet mobilności

Data publikacji: 21.07.2020

PAKIET MOBILNOŚCI

20 dni po opublikowaniu ustawy — najprawdopodobniej pod koniec sierpnia lub we wrześniu, zaczną obowiązywać pierwsze zapisy Pakietu Mobilności
Przyjęcie całości Pakietu będzie rozłożone na wiele etapów.

I ETAP - 20 dni po opublikowaniu ustawy

1. Odpoczynki tygodniowe
Możliwość odbioru 2 skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu, dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

Oddanie skróconych odpoczynków musi nastąpić jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia, musi poprzedzać regularny odpoczynek tygodniowy, może być dołączony do odpoczynku trwającego co najmniej 9godz

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odbywania odpoczynków trwających 45 godz. i więcej w kabinie pojazdu.

2. Powrót kierowcy do firmy

Wymaga się, by kierowca mógł odebrać w każdym 4 tygodniowym okresie regularny odpoczynek tygodniowy w kraju siedziby przewoźnika lub miejscu zamieszkania kierowcy.

Gdy kierowca będzie odbierał z rzędu dwa skrócone odpoczynki, może powrócić przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego trwającego ponad 45godz. wykorzystanym jako rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe.

3. Wydłużone godziny jazdy

Zostanie wprowadzona możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę, jeśli będzie konieczność dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego. Można wydłużyć czas jazdy o 2 godziny, jeśli kierowca tuż przed wydłużeniem czasu prowadzenia odbył przerwę trwającą nieprzerwanie 30min.

4. Podwójna obsada

Kierowca może spędzić przerwę trwającą 45 minut w kabinie, jeśli nie pomaga w tym czasie kierowcy prowadzącemu pojazd.

5. Odpoczynek w innych środkach lokomocji

Dozwolone jest dwukrotne przerwanie regularnego odpoczynku dziennego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli pojazd jest transportowany promem lub pociągiem. Czynności wjazdu i zjazdu z promu nie mogą trwać dłużej niż 1godz. Kierowca musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

W odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku odstępstwo to dotyczy tylko podróży promem lub pociągiem, gdy podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godz., i kierowca ma dostęp do kabiny sypialnej.


W kolejnych etapach (najszybciej 18 miesięcy po wejściu w życie aktu prawnego) będą wprowadzane następujące zmiany:

- Obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni
- Wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji
- Wymiana smart tachografów I generacji na smart tachografy II generacji
- Organizacja przewozów w taki sposób, aby pojazdy wykorzystywane w transporcie międzynarodowym wracały do centrum operacyjnego przedsiębiorstwa co osiem tygodni
- Obowiązkowy 4-dniowy okres cooling-off przed  rozpoczęciem wykonywania dalszych operacji kabotażowych w tym samym kraju za pomocą tego samego pojazdu
- Możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie objęcia tymi samymi zasadami przewozów kombinowanych, które dotyczą operacji kabotażowych
- Zwolnienie z zasad delegowania kierowców przy wykonywaniu takich przewozów jak: bilateralnych, kombinowanych (jeśli wykonywane są ramach transportu bilateralnego), tranzytowych
- Uproszczone zasady zgłaszania i rozliczania płacy kierowców delegowanych
- Obowiązkowy montaż tachografów w pojazdach 2,5-3,5t dmc w ruchu międzynarodowym.