początkowo brak kar za brak opłaty e-toll

Data publikacji: 06.10.2021

Rząd postanowił tymczasowo zrezygnować z kar, zamiast tego stosując przede wszystkim pouczenia.

O sprawie poinformował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wraz z oficjalnym listem od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można w nim między innymi przeczytać, iż „kontrole prawidłowości uiszczania opłat […] będę odbywać się w oparciu przede wszystkim o działania prewencyjne, których podstawowym elementem będzie pouczanie, a nie karanie uczestnika realizowanego przewozu.”

W sprawach, dla których ustawa przewiduje nakładanie mandatów na kierujących stosowane będą pouczenia. Natomiast w sprawach kar pieniężnych nakładanych przez GITD, z wyłączeniem braku rejestracji w e-TOLL, w pierwszej kolejności inspektorzy skorzystają z przewidzianej w przepisach prawa instytucji „odstąpienia” od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Dokładne ramy czasowe niestety nie zostały podane i nie wiadomo jak długo będzie obowiązywał powyższy wyjątek.

Równocześnie KAS przypomina, że “w przypadku awarii urządzenia GPS użytkownik będzie mógł opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia GPS po zadeklarowaniu trasy przejazdu”.

Jeśli zaś chodzi o uiszczanie opłat za przejazd, to “dodatkowo wprowadzono możliwość uiszczenia brakującej opłaty w terminie 3 dni, jeśli skończyły się środki na koncie przedpłaconym".

Pełna treść listu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.