PRAWO JAZDY - KOD 95

Przypominamy

Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Data ważności zamieszczona jest w kolumnie 12. prawa jazdy.

W kolumnie 11 znajduje się data ważności uprawnienia. W dniu jej upływu prawo jazdy na daną kategorię TRACI WAŻNOŚĆ. Mimo ważnego kodu 95. umieszczonego w kolumnie 12.

Daty z kolumny 11 i 12 nie zawsze są takie same, należy zatem zwrócić szczególną uwagę na daty z obydwu kolumn.

 

W wypadku prowadzenia pojazdu posiadając prawo jazdy z przekroczoną datą ważności uprawnienia grozi kara dla osoby zarządzającej transportem w wysokości 500zł za:

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę który nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju lub zespołu pojazdu”

Jest to Najpoważniejsze Naruszenie które skutkuje wszczęciem procedury administracyjnej o utratę dobrej reputacji.

k

 

 

Dodano: 2 grudnia 2019
Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie