rumunia covid – aktualizacja informacji!

Data publikacji: 04.01.2022

Rumunia Covid – aktualizacja informacji!

Z dniem 27.12.21 r. Polska została umieszczona na rumuńskiej czerwonej liście. 

Podróżujący zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jeżeli:

- posiadają certyfikat potwierdzający szczepienia (Unijny Certyfikat COVID), minimum 10 dni po przyjęciu ostatniej dawce szczepionki;
- posiadają zaświadczenie o przebyciu choroby w ciągu ostatnich 180 dni, nie wcześniej niż 14 dni po ostatnim pozytywnym wyniku testu;
- ukończyli 16 lat i posiadają negatywny wynik testu PCR, który został wykonany w ciągu 72h przed przekroczeniem granicy, jeśli planują pobyt  trwający maksymalnie do 72 godzin;
- są to kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej ładowności powyżej 2,4 tony, autobusów powyżej 9 miejsc siedzących, wykonujący obowiązki zawodowe i legitymujący się negatywnym wynikiem testu PCR (który został wykonany w ciągu ostatnich 72h, zanim przekroczą granicę).

Kierowcy zawodowi podróżujący do Rumunii z krajów znajdujących się na czerwonej liście spełniający powyższe warunki są zwolnieni z kwarantanny, ale nie zwalnia ich to z obowiązku elektronicznej rejestracji, która została wprowadzona 20.12.21 roku. 

Osoby, które przyjeżdżają do Rumunii, muszą wypełnić elektroniczny formularz lokalizacyjny (Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF), który jest dostępny na stronie:
www.plf.goc.ro
Formularz musi zostać wypełniony w ciągu 24 h przed przekroczeniem granicy. 
Zgłoszenia te są weryfikowane przez straż graniczną. Kara za niewypełnienie tej rejestracji wynosi od 2000 do 3000 lei.