stanowisko polski dotyczące unijnych przepisów o wydłużeniu ważności niektórych certyfikatów

Data publikacji: 04.06.2020

W dniu 3 czerwca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2020/C 183 I/01) ukazały się informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania przez Polskę niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.

Przepisy Rozporządzenia ustanawiającego szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19, które daje krajom członkowskim możliwość przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu instytucji UE, Polska poinformowała Komisję o podjęciu decyzji, że nie stosuje przepisów rozporządzenia dotyczących przedłużenia terminów dla:

  • przeglądów tachografów,
  • okresowych badań technicznych pojazdów oraz
  • wydawanych podczas tych badań świadectw zdatności do ruchu drogowego.

Dla sektora transportu drogowego są to jedyne odrzucone przez Polskę przepisy, więc pozostałe dokumenty i obowiązki wskazane w rozporządzeniu, czyli:

  • szkolenia okresowe,
  • świadectwa kwalifikacji zawodowych,
  • ważność kodu „95” wpisanego do prawa jazdy,
  • prawa jazdy,

których termin upływa między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r., zostają przedłużone o okres siedmiu miesięcy, natomiast:

  • licencje wspólnotowe,
  • wypisy z licencji,
  • świadectwa kierowców,

których ważność wygasa w okresie między dniem 1 marca 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r. będą przedłużone o okres sześciu miesięcy.

Kolejne ułatwienia dotyczą sytuacji obejmujących przypadki, gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. i nowa karta nie zostanie wydana przed upływem ważności starej. Wówczas możliwa będzie praca bez karty w trybie „awaryjnym” nawet przez dwa miesiące, jednak nie dłużej niż do dnia jej wydania. Konieczne będzie w tym przypadku przedstawienie podczas kontroli dowodu na skuteczne złożenie wniosku o jej przedłużenie, co najmniej na 15 dni przed upływem jej ważności

Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania przez Polskę niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. dostępne są pod poniższym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.183.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2020:183I:TOC

--